МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

до практичних занять для студентів

 

ЗАНЯТТЯ № 5 (практичне – 6 годин)

 

Тема: 1. Ціноутворення медичної допомоги в умовах ринкової економіки. Економіко-математична модель для визначення вартості скринінгових обстежень. 3 год.

 2. Економіко-математична модель для визначення вартості медичної допомоги амбулаторному хворому. – 3 год.

 

Мета. 1. Навчитися аналізувати стан ринку медичних послуг на усіх рівнях організації охорони здоров’я. Оволодіти методикою визначення вартості медичної допомоги при скринінгових обстеженнях.

2. Навчитися аналізувати стан ринку медичних послуг на усіх рівнях організації охорони здоров’я. Оволодіти методикою визначення вартості медичної допомоги амбулаторному хворому.

 

Професійна орієнтація студентів: Перехід до ринкових відносин поставив питання про ціноутворення у всіх галузях народного господарства на одне із перших місць. Говорячи про ціну на товар у системі охорони здоров’я, ми маємо на увазі ціну на медичну послугу, що повною мірою наділена товарними властивостями. Бюджетна охорона здоров’я являє собою приклад монополії на ринку медичних послуг, коли рівень цін, за якими отримують медичні послуги, визначається не реальними витратами виробників послуг, а платоспроможністю держави і її уявленнями про цінність такого блага, як здоров’я громадян. Визначення вартості медичної допомоги на різних рівнях е ключовим питанням у забезпечені економічної ефективності системи медичної допомоги.

Перехід до ринкових відносин поставив питання про ціноутворення у всіх галузях народного господарства на одне із перших місць. Говорячи про ціну на товар у системі охорони здоров’я, ми маємо на увазі ціну на медичну послугу, що повною мірою наділена товарними властивостями. Бюджетна охорона здоров’я являє собою приклад монополії на ринку медичних послуг, коли рівень цін, за якими отримують медичні послуги, визначається не реальними витратами виробників послуг, а платоспроможністю держави і її уявленнями про цінність такого блага, як здоров’я громадян. Визначення вартості медичної допомоги на різних рівнях е ключовим питанням у забезпечені економічної ефективності системи медичної допомоги.

Перехід до ринкових відносин поставив питання про ціноутворення у всіх галузях народного господарства на одне із перших місць. Говорячи про ціну на товар у системі охорони здоров’я, ми маємо на увазі ціну на медичну послугу, що повною мірою наділена товарними властивостями. Бюджетна охорона здоров’я являє собою приклад монополії на ринку медичних послуг, коли рівень цін, за якими отримують медичні послуги, визначається не реальними витратами виробників послуг, а платоспроможністю держави і її уявленнями про цінність такого блага, як здоров’я громадян. Визначення вартості медичної допомоги на різних рівнях е ключовим питанням у забезпечені економічної ефективності системи медичної допомоги.

 

1. Програма самопідготовки студентів до заняття:

Тема № 1 практичного заняття „Ціноутворення медичної допомоги в умовах страхової медицини. Економіко-математична модель для визначення вартості скринінгових обстежень”.

1.        Визначення основних термінів маркетингу: "ціна," "собівартість", "прибуток", "нормальний прибуток", "економічний прибуток".

2.        Що таке ринок  медичних послуг?

3.        Назвіть існуючі форми власності.

4.        Як розрахувати необхідні витрати на медичну допомогу (за О.Голяченко)?

5.        Яким чином попит та пропозиція впливають на ціну медичної допомоги?

6.        Які етапи ціноутворення медичних послуг в умовах ринкової економіки?

7.        Перечисліть основні  характеристики послуги.

8.        Модель розрахунку вартості меддопомоги при скринінгових обстеженнях.

 

Тема № 2 практичного заняття Економіко-математична модель для визначення вартості медичної допомоги амбулаторному хворому”.

1. Чинники, які впливають на величину ціни медичної допомоги.

2. Які чинники приведуть до підвищення ефективності медпослуги ?

3. Назвіть основні функції ціни на медпослугу?

4. Що таке знижка ціни на медпослуги, для чого вона використовується?

5. Яка мета та завдання маркетингової діяльності в охороні здоров’я?

6. Яка роль медичного маркетингу в регулюванні економіки охорони здоров’я?

7. Модель розрахунку вартості меддопомоги амбулаторному пацієнтові, основні її компоненти.

 

2. Зразки тестових завдань:

а) до практичного заняття „Ціноутворення медичної допомоги в умовах страхової медицини. Економіко-математична модель для визначення вартості скринінгових обстежень”.

1. В чию компетенцію входить проведення скринінгових медичних обстежень?

А. Головного лікаря лікарні.

В. Завідувача поліклінічного відділення.

С. Середнього медичного персоналу.

D. Завідувача поліклініки.

Е. Сімейного або дільничного лікарів.

2. Дайте визначення поняття „ринок” у вузькому розумінні.

А. Сфера обігу якогось товару або послуги.

В. Вільний доступ кожної людини до будь-якого виду господарської діяльності.

С. Певний засіб організації економічного життя.

D. Суперництво господарських суб’єктів за гроші покупців.

Е. Ціноутворення яке результат взаємодії попиту і пропозиції.

3. Дайте визначення поняття „ринок” у широкому розумінні.

А. Сфера обігу якогось товару або послуги.

В. Вільний доступ кожної людини до будь-якого виду господарської діяльності.

С. Певний засіб організації економічного життя.

D. Суперництво господарських суб’єктів за гроші покупців.

Е. Ціноутворення яке результат взаємодії попиту і пропозиції.

4. Назвіть основи ринкової економіки.

А. Надання послуг, відповідно до пропозиції.

В. Пропозиція передує наданні послуги.

С. Попит передує пропозиції, послуги.

D. Приватна власність, конкуренція, вільне підприємництво.

Е. Ціноутворення яке результат взаємодії попиту і пропозиції.

5. Якому з ринків притаманні такі особливості: ризик та непевність, недовикористання послуг, асиметричний розподіл інформації між споживачем і надавачем послуг?

А. Товарного виробництва.

В. Медичних послуг.

С. Попиту та пропозицій.

D. Юридичних послуг.

Е. Банківських послуг.

 

б) до практичного заняття Економіко-математична модель для визначення вартості медичної допомоги амбулаторному хворому

1. Назвіть складові частини вартості:

А. Собівартість + прибуток.

В. Собівартість + прибуток + податки.

С. Прибуток + податки.

D. Собівартість + податки.

Е. Собівартість + вартість + прибуток + податки.

2. Назвіть складові частини ціни:

А. Собівартість + прибуток.

В. Собівартість + прибуток + податки.

С. Прибуток + податки.

D. Собівартість + податки.

Е. Собівартість + вартість + прибуток + податки.

3. Собівартість послуг – це витрати на:

А. Ціну послуг, податки, амортизацію головних фондів.

В. Соціальні потреби, податки, амортизацію головних фондів.

С. Оплату праці, амортизацію головних фондів, податки.

D. Податки, оплату праці, соціальні потреби.

Е. Оплату праці, соціальні потреби, амортизацію головних фондів.

4. Рентабельність - це:

А.  

В.

С.

D.

Е

5. Рівень рентабельності в світі складає:

А. 10 %

В. 20 %

С. 30 %

D. 40 %

Е. 50 %

3. Відповіді до тестових завдань до практичного заняття „Ціноутворення медичної допомоги в умовах страхової медицини. Економіко-математична модель для визначення вартості скринінгових обстежень”:

1. Е. 2. А. 3. С. 4. D. 5. В.

Відповіді до тестових завдань до практичного заняття Економіко-математична модель для визначення вартості медичної допомоги амбулаторному хворому”:

1. А. 2. В. 3. Е. 4. D. 5. А.

 

4. Джерела інформації:

Основні:

1. Соціальна медицина та організація охорони здоров’я /Під заг. ред. Ю.В.Вороненка, В.Ф.Москаленка. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — С. 599-625.

2. Литвинова О.Н., Коломийчук В.С. Основи економічної теорії. – Львів: Тріада плюс, 2004. – 340 с.

3. Голяченко О.М., Сердюк А М., Приходський О.О. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я. — Тернопіль—Київ—Вінниця, 1997. – С.241-327.

Додаткові:

1. Голяченко О.М., Голяченко А.О. Економіка української здоровоохорони. – Вінниця, 1996. – 100 с.

2. Економічний словник – довідник /За ред. Мочерного С.В. – К.: Феміна, 1995. – 368 с.

3. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. /Общ.ред. Пеньковой Е.М. – М.: Прогресс. – 1990. – 736 с.

 

5. Методика виконання практичної роботи (900-1200)

Тема № 1 практичного заняття „Ціноутворення медичної допомоги в умовах страхової медицини. Економіко-математична модель для визначення вартості скринінгових обстежень”.

Робота 1.

Визначення вартості скринінгового обстеження.

а) На підставі ситуаційної задачі визначити вартість скринінгового обстеження для конкретного хворого:

1. Вимірювання кров’яного тиску

2. Флюорографічне обстеження

3. ЕКГ

4. Вимірювання гостроти зору

5. Вимірювання очного тиску

6. Вимірювання гостроти слуху

7. Загальний аналіз крові

8. Загальний аналіз сечі

1.        Визначення основних термінів маркетингу: "ціна," "собівартість", "прибуток", "нормальний прибуток", "економічний прибуток".

2.        Що таке ринок  медичних послуг?

3.        Назвіть існуючі форми власності.

4.        Як розрахувати необхідні витрати на медичну допомогу (за О.Голяченко)?

5.        Яким чином попит та пропозиція впливають на ціну медичної допомоги?

6.        Які етапи ціноутворення медичних послуг в умовах ринкової економіки?

7.        Перечисліть основні  характеристики послуги.

8.        Модель розрахунку вартості меддопомоги при скринінгових обстеженнях.

 

Тема № 2 практичного заняття Економіко-математична модель для визначення вартості медичної допомоги амбулаторному хворому

Робота 2.

Розрахунок вартості медичної допомоги амбулаторному хворому.

а) На підставі ситуаційної задачі  визначити вартість медичної допомоги конкретному амбулаторному хворому при наступних захворюваннях:

1. Грип

2. Гострий бронхіт

3. Хронічний холецистохолангіт в фазі загострення

4. Ячмінь нижньої повіки правого ока

5. Міжреберна невралгія

6. Сірчана пробка лівого вуха

7. Нестабільна стенокардія

8. Гострий гінгівіт

9. Гострий лімфаденіт

10. Попереково-крижовий радикуліт

1. Чинники, які впливають на величину ціни медичної допомоги.

2. Які чинники приведуть до підвищення ефективності медпослуги ?

3. Назвіть основні функції ціни на медпослугу?

4. Що таке знижка ціни на медпослуги, для чого вона використовується?

5. Яка мета та завдання маркетингової діяльності в охороні здоров’я?

6. Яка роль медичного маркетингу в регулюванні економіки охорони здоров’я?

7. Модель розрахунку вартості меддопомоги амбулаторному пацієнтові, основні її компоненти.

 

6. Семінарське обговорення теоретичних питань і практичної роботи (1230-1400)

7. Вихідний рівень знань та вмінь. (1415-1500)

8. Студент повинен знати:

Тема № 1 практичного заняття „Ціноутворення медичної допомоги в умовах страхової медицини. Економіко-математична модель для визначення вартості скринінгових обстежень”.

1. Основні терміни та поняття економіки охорони здоров’я.

2. Показники діяльності поліклініки, амбулаторії.

3. Об'єм та особливості надання медичної допомоги амбулаторному хворому при скринінгових обстеженнях.

4. Компоненти моделей для визначення вартості медичної допомоги амбулаторному хворому при скринінгових обстеженнях.

Тема № 2 практичного заняття Економіко-математична модель для визначення вартості медичної допомоги амбулаторному хворому

1. Основні терміни та поняття економіки охорони здоров’я.

2. Показники діяльності поліклініки, амбулаторії.

3. Об'єм та особливості надання медичної допомоги амбулаторному хворому на її різних рівнях.

4. Компоненти моделей для визначення вартості медичної допомоги амбулаторному хворому.

 

9. Студент повинен вміти:

Тема № 1 практичного заняття „Ціноутворення медичної допомоги в умовах страхової медицини. Економіко-математична модель для визначення вартості скринінгових обстежень”.

1. Розрахувати вартість конкретного скринінгового обстеження.

2. Аналізувати стан ринку медичних послуг.

Тема № 2 практичного заняття Економіко-математична модель для визначення вартості медичної допомоги амбулаторному хворому

1. Розрахувати вартість медичної допомоги конкретному амбулаторному хворому на рівні лікаря загальної практики та вузького спеціаліста.

2. Аналізувати стан ринку медичних послуг.